Tài khoản Garena đã lọc - Chia sẽ

Mình không chắc chắn nick nào cũng đúng vì share lên công cộng thì sẽ bị đỗi pass liền nên bạn vơ được acc nào thì đổi pass liền nhé :)


Name: owen901010
Password: owen901010
Shell: 0
Level: 5
ID: 31121495
Name: MAN119
Password: 6902945
Shell: 0
Level: 16
ID: 3711155
Name: charles3
Password: 761212
Shell: 0
Level: 15
ID: 2270206
Name: vv111vv
Password: love712
Shell: 0
Level: 3
ID: 24692524
Name: alive201034
Password: 33333333
Shell: 0
Level: 7
ID: 31795408
Name: sd8884565
Password: 8884565
Shell: 0
Level: 2
ID: 31749225
Name: qoogino
Password: de98712345
Shell: 0
Level: 23
ID: 3914920
Name: gn02384580
Password: 7742177421
Shell: 0
Level: 19
ID: 2785634
Name: vic36555
Password: 28182818
Shell: 0
Level: 9
ID: 3428751
Name: diamand101
Password: 00010001
Shell: 0
Level: 14
ID: 12899496
Name: 66560301
Password: 28435607
Shell: 0
Level: 2
ID: 30520324
Name: r36912
Password: 22838594
Shell: 0
Level: 15
ID: 3629028
Name: gtr125656
Password: 0920657628
Shell: 0
Level: 18
ID: 22743678
Name: HOWAIAO
Password: 19870725
Shell: 0
Level: 3
ID: 23558098
Name: vst8888
Password: joey33
Shell: 0
Level: 5
ID: 30107596
Name: cccccc050505
Password: a13131313
Shell: 0
Level: 2
ID: 27229666
Name: suha6227
Password: 28486227
Shell: 0
Level: 6
ID: 22892609
Name: tmspa9711
Password: 63156315
Shell: 0
Level: 9
ID: 31762885
Name: qazas890112
Password: as890223
Shell: 0
Level: 14
ID: 24200684
Name: ref761912
Password: james1220
Shell: 0
Level: 19
ID: 4272376
Name: love801214
Password: 3502997
Shell: 0
Level: 18
ID: 20983654
Name: tom456654
Password: tony951951
Shell: 0
Level: 17
ID: 3487339
Name: philipxj
Password: 124536
Shell: 0
Level: 20
ID: 4200523
Name: timfrank77
Password: timfrank88
Shell: 0
Level: 12
ID: 2500960
Name: yelee6024
Password: st1234
Shell: 0
Level: 6
ID: 26875321
Name: s7522622
Password: s8680925
Shell: 0
Level: 16
ID: 4760158
Name: piglet54310
Password: s8680925
Shell: 0
Level: 21
ID: 3319970
Name: leikiloveu
Password: 12364014
Shell: 0
Level: 16
ID: 11033098
Name: zax20222
Password: 25866200
Shell: 0
Level: 14
ID: 2174839
Name: hikojake
Password: 025242361
Shell: 0
Level: 19
ID: 6203902
Name: davehone30
Password: 123321
Shell: 0
Level: 11
ID: 17510836
Name: ivesken
Password: 1652111
Shell: 0
Level: 10
ID: 12583911
Name: ga845937
Password: ga894379
Shell: 0
Level: 13
ID: 31832262
Name: c2a28
Password: kiki1123
Shell: 0
Level: 19
ID: 7423232
Name: MorIs0115
Password: 0115
Shell: 0
Level: 20
ID: 5007470
Name: a0910169661
Password: xup6ej04m3
Shell: 0
Level: 10
ID: 9445880
Name: chiang323
Password: 123456789
Shell: 0
Level: 11
ID: 17763024
Name: min90033
Password: soundstar
Shell: 0
Level: 9
ID: 10650606
Name: george740612
Password: 22892892
Shell: 0
Level: 13
ID: 2431460
Name: sam831009
Password: f1g2h3j4
Shell: 0
Level: 10
ID: 14702929
Name: cr75309
Password: 123456
Shell: 0
Level: 19
ID: 5401713
Name: walter06020
Password: 7896531
Shell: 0
Level: 4
ID: 3303855
Name: ta950034
Password: a4503553
Shell: 0
Level: 20
ID: 25498767
Name: patuna123
Password: 1345678
Shell: 0
Level: 12
ID: 23890403
Name: reventon0505
Password: q123456789
Shell: 0
Level: 4
ID: 30674018
Name: gang5611
Password: 5611791123
Shell: 0
Level: 22
ID: 11257275
Name: u4u4
Password: qwerty
Shell: 0
Level: 13
ID: 6965687
Name: qwe55002
Password: q2920123
Shell: 0
Level: 8
ID: 27228260
Name: Endofsky
Password: 880311
Shell: 0
Level: 15
ID: 19715260
Name: twianchun
Password: 123456
Shell: 0
Level: 10
ID: 7462263
Name: kfdufo
Password: 660801
Shell: 0
Level: 1
ID: 8862838
Name: zxc95429
Password: s12345678
Shell: 0
Level: 1
ID: 79265985
Name: posi0121
Password: f781031
Shell: 0
Level: 2
ID: 31895586
Name: encbaby
Password: 680331
Shell: 0
Level: 3
ID: 19605009
Name: qpc200083
Password: asasasdd
Shell: 0
Level: 1
ID: 25788425
Name: sam26526
Password: 1a2b3c4d
Shell: 0
Level: 17
ID: 3039039
Name: zxc0877307
Password: 19840601
Shell: 0
Level: 12
ID: 13686618
Name: f128879
Password: 19940921
Shell: 0
Level: 6
ID: 2726434
Name: a81252006
Password: a5566556654
Shell: 0
Level: 5
ID: 1695200
Name: s29875852
Password: s61710
Shell: 0
Level: 13
ID: 7786524
Name: s921012008
Password: a88172
Shell: 0
Level: 10
ID: 9892228
Name: sam0ohi
Password: 98741032
Shell: 0
Level: 9
ID: 3085233
Name: richard840403
Password: 023945
Shell: 0
Level: 7
ID: 37386729
Name: g91g28y0
Password: x04cj86u4
Shell: 0
Level: 11
ID: 36073606
Name: ryoma0728
Password: ryoma0728
Shell: 0
Level: 7
ID: 33753941
Name: x04cj86u4
Password: 12138873
Shell: 0
Level: 14
ID: 19089057
Name: dh7008
Password: 2lxxrjux
Shell: 0
Level: 7
ID: 5116074
Name: ling123hang
Password: 91330108
Shell: 0
Level: 6
ID: 29728273
Name: t0916873684
Password: t9273941
Shell: 0
Level: 16
ID: 5165679
Name: 091333217
Password: 123357161
Shell: 0
Level: 1
ID: 37399806
Name: klsh411448
Password: eric199006
Shell: 0
Level: 15
ID: 3534569
Name: a02769513
Password: a17461515
Shell: 0
Level: 17
ID: 12226590
Name: abc100820
Password: kobe100
Shell: 0
Level: 1
ID: 37404338
Name: qaz01310
Password: z1z2z3z4
Shell: 0
Level: 19
ID: 13898432
Name: ohmyga258
Password: 19900217
Shell: 0
Level: 15
ID: 25620289
Name: Sabernights
Password: 0982049300
Shell: 0
Level: 1
ID: 37405191
Name: yaohpeteryaoh
Password: 4152637
Shell: 0
Level: 1
ID: 29581361
Name: 0916865428
Password: 0okm9ijn
Shell: 0
Level: 8
ID: 37405039
Name: adoking15
Password: 660908
Shell: 0
Level: 5
ID: 29199028
Name: kimts
Password: kim0302
Shell: 0
Level: 9
ID: 6291379
Name: sm808808
Password: 911730406
Shell: 0
Level: 19
ID: 33329384
Name: 26363488
Password: 26363488
Shell: 0
Level: 1
ID: 37094421
Name: ock7705222
Password: 19871228
Shell: 0
Level: 14
ID: 21848289
Name: a7991859
Password: b7991859
Shell: 0
Level: 1
ID: 66671160
Name: beyondsea0115
Password: 850115
Shell: 0
Level: 2
ID: 36958390
Name: roger951159
Password: 951159
Shell: 0
Level: 5
ID: 33992466
Name: dengsir
Password: 482579
Shell: 0
Level: 1
ID: 37476262
Name: fengs99
Password: 986926669
Shell: 0
Level: 2
ID: 25779672
Name: Lindakao
Password: 19890708
Shell: 0
Level: 2
ID: 31328668
Name: wu120120
Password: wu123456
Shell: 0
Level: 1
ID: 30735176
Name: daiweizy
Password: 791216
Shell: 0
Level: 5
ID: 37482792
Name: a3785067
Password: e3619207
Shell: 0
Level: 11
ID: 6719121
Name: james73814
Password: 83021402
Shell: 0
Level: 1
ID: 26716446
Name: kawaii6672
Password: 94610716
Shell: 0
Level: 12
ID: 12506264
Name: love77897710
Password: qaz2392959
Shell: 0
Level: 13
ID: 5224015
Name: DOWHA
Password: 3310
Shell: 0
Level: 11
ID: 8104025
Name: chiou0310
Password: 8425202
Shell: 0
Level: 15
ID: 13293496
Name: asd303796
Password: 123456
Shell: 0
Level: 15
ID: 8095304
Name: lin252525
Password: 50237666
Shell: 0
Level: 13
ID: 20383842
Name: czzzz931
Password: qwe123
Shell: 0
Level: 6
ID: 9025611
Name: Jasonlau0830
Password: 19910830
Shell: 0
Level: 11
ID: 13492958
Name: chenpowen765
Password: 998r8aid
Shell: 0
Level: 26
ID: 2015337
Name: alan2874
Password: 28744721
Shell: 0
Level: 1
ID: 37498188
Name: PaidaWei
Password: 000
Shell: 0
Level: 14
ID: 23320965
Name: d0930220967
Password: 19891020
Shell: 0
Level: 2
ID: 24801499
Name: pp751213
Password: 751213
Shell: 0
Level: 12
ID: 37497153
Name: I_am_Gay_0
Password: 26632102
Shell: 0
Level: 6
ID: 36442469
Name: as19890306
Password: 26632102
Shell: 0
Level: 19
ID: 22003165
Name: ufoken1434
Password: 9994542751
Shell: 0
Level: 16
ID: 4328323
Name: n17989231
Password: 11221312
Shell: 0
Level: 18
ID: 5315183
Name: a0918000857
Password: mother0331
Shell: 0
Level: 2
ID: 37385187
Name: steven5438
Password: 9412012
Shell: 0
Level: 1
ID: 36843380
Name: trick1984
Password: 910129
Shell: 0
Level: 8
ID: 22116465
Name: love_boy1021
Password: 0609520
Shell: 0
Level: 16
ID: 19443731
Name: Paradise50127
Password: 29545352
Shell: 0
Level: 10
ID: 37518815
Name: kage0979
Password: 311534
Shell: 0
Level: 2
ID: 37403098
Name: CHuenGonG.GUN
Password: 123456789
Shell: 0
Level: 7
ID: 47111967
Name: q720610q
Password: a3939889
Shell: 0
Level: 2
ID: 17084992
Name: sps20705
Password: 5201314
Shell: 0
Level: 1
ID: 36843347
Name: fock1918
Password: 0702029
Shell: 0
Level: 10
ID: 11488771
Name: a1234123411
Password: 1234123411
Shell: 0
Level: 1
ID: 15249435
Name: ckkar0626
Password: 96156909
Shell: 0
Level: 24
ID: 7264076
Name: zeke0619
Password: b12345
Shell: 0
Level: 1
ID: 37544459
Name: opp80416
Password: rest80416
Shell: 0
Level: 9
ID: 9847614
Name: aeopt11773
Password: 96730837
Shell: 0
Level: 21
ID: 4651312
Name: q2319515
Password: 23891001
Shell: 0
Level: 15
ID: 9573075
Name: minmin0328
Password: 77211abc
Shell: 0
Level: 20
ID: 3753278
Name: s412055
Password: 002001
Shell: 0
Level: 15
ID: 18025516
Name: seebodymail2
Password: 740626
Shell: 0
Level: 6
ID: 37546824
Name: osdbw127
Password: zxzx8801
Shell: 0
Level: 20
ID: 33463108
Name: carzybboy7911
Password: 0961005201
Shell: 0
Level: 13
ID: 30106391
Name: h22662026
Password: 22648545
Shell: 0
Level: 1
ID: 37548283
Name: c5035503
Password: z0123456
Shell: 0
Level: 6
ID: 23882392
Name: dinkozy17
Password: fuck1022
Shell: 0
Level: 1
ID: 37549844
Name: justlove0815
Password: qq37730621
Shell: 0
Level: 16
ID: 18800563
Name: sorry_1222
Password: 23891001
Shell: 0
Level: 10
ID: 19270514
Name: lligeng
Password: 123456
Shell: 0
Level: 1
ID: 6454196
Name: imyesman
Password: 33c964f2
Shell: 0
Level: 13
ID: 22278986
Name: Lanx2
Password: 97859785
Shell: 0
Level: 4
ID: 33417860
Name: ddlofd
Password: ddlofd
Shell: 0
Level: 10
ID: 36373445
Name: wolf0079
Password: 1103
Shell: 0
Level: 1
ID: 37555329
Name: love11050612
Password: 06121105
Shell: 0
Level: 4
ID: 22315718
Name: coffee812
Password: 06180812
Shell: 0
Level: 8
ID: 3787086
Name: Max55688
Password: SKY007
Shell: 0
Level: 1
ID: 37558602
Name: SEDFE
Password: sky007
Shell: 0
Level: 1
ID: 37558785
Name: haha520haha
Password: 123123
Shell: 0
Level: 2
ID: 37301944
Name: maggie110266
Password: a851915
Shell: 0
Level: 3
ID: 27454177
Name: kamanR
Password: 24824350
Shell: 0
Level: 12
ID: 31318167
Name: A9705028
Password: 7880761
Shell: 0
Level: 12
ID: 10380793
Name: hobbyking246
Password: jacky246
Shell: 0
Level: 1
ID: 37568757
Name: max19880516
Password: 19880516
Shell: 0
Level: 15
ID: 19067360
Name: huangyen
Password: 331689
Shell: 0
Level: 6
ID: 35052909
Name: MKjames
Password: 2836595
Shell: 0
Level: 18
ID: 19989732
Name: lisa.mark
Password: 460528
Shell: 0
Level: 14
ID: 33571579
Name: clankvsy_0123
Password: j9222049
Shell: 0
Level: 17
ID: 21099254
Name: LOVE3965
Password: LOVE3965
Shell: 0
Level: 1
ID: 37576180
Name: PON3213
Password: PON3213
Shell: 0
Level: 1
ID: 37576304
Name: patrick123400
Password: 27911672
Shell: 0
Level: 1
ID: 37580581
Name: boymax0827
Password: 1230
Shell: 0
Level: 16
ID: 13583631
Name: s3089930899
Password: s5418352
Shell: 70
Level: 7
ID: 17868521
Name: nn3752357
Password: mm3752357
Shell: 0
Level: 16
ID: 2966609
Name: ssvskkk
Password: az5566az
Shell: 0
Level: 15
ID: 13646131
Name: water035
Password: 123456
Shell: 0
Level: 7
ID: 37579938
Name: k880503
Password: 135790
Shell: 0
Level: 16
ID: 23561149
Name: shihamouse
Password: mouse
Shell: 0
Level: 15
ID: 32959636
Name: yyzero123
Password: 123456
Shell: 0
Level: 17
ID: 10296591
Name: Devil-jj
Password: 928209
Shell: 0
Level: 14
ID: 5321209
Name: windex129
Password: y2282958
Shell: 0
Level: 18
ID: 13590700
Name: Dex_41
Password: 55724000
Shell: 0
Level: 14
ID: 24507509
Name: lucky800117
Password: 951067
Shell: 0
Level: 6
ID: 37180985
Name: a24262470
Password: 85109000
Shell: 0
Level: 20
ID: 23237475
Name: sky3q3q
Password: 1q2w3e4r
Shell: 0
Level: 1
ID: 27548073
Name: zzaronzz
Password: 03130313
Shell: 0
Level: 10
ID: 5413550
Name: whacp8324
Password: a8715972
Shell: 0
Level: 13
ID: 23410423
Name: Bryan312918
Password: 312918
Shell: 0
Level: 1
ID: 37596714
Name: NZBC6537
Password: 02345222
Shell: 0
Level: 1
ID: 20451233
Name: qazxsw99
Password: ji394xl3qi6
Shell: 0
Level: 2
ID: 2800997
Name: z7451915
Password: z7431563
Shell: 0
Level: 21
ID: 8348951
Name: Ya_Dian.op
Password: 23374729
Shell: 0
Level: 9
ID: 37499135
Name: X780629628
Password: 780629628
Shell: 0
Level: 15
ID: 8866067
Name: hkpopkare88
Password: 5225125
Shell: 0
Level: 13
ID: 4821255
Name: seanpigcool
Password: dirty0804
Shell: 0
Level: 3
ID: 37170854
Name: e19555
Password: zz123456
Shell: 0
Level: 19
ID: 2937922
Name: sa5578514
Password: s5595528
Shell: 0
Level: 12
ID: 22514714
Name: zxc2784520
Password: 830701abc
Shell: 0
Level: 10
ID: 27570539
Name: joe402032000
Password: joe5625350
Shell: 0
Level: 14
ID: 31923853
Name: a0987131836a
Password: 54126412
Shell: 0
Level: 18
ID: 4725881
Name: aqwerty1234
Password: ko00ok11
Shell: 0
Level: 11
ID: 7319225
Name: a0939859380
Password: d00710624
Shell: 0
Level: 2
ID: 22123947
Name: wkln914
Password: 123456
Shell: 0
Level: 11
ID: 11141812
Name: psionicst
Password: 26260440
Shell: 0
Level: 14
ID: 37612839
Name: gdbadboykin
Password: 63316547
Shell: 0
Level: 11
ID: 17036112
Name: HanDog6605
Password: a6066605
Shell: 0
Level: 35
ID: 7057903
Name: faxsuper
Password: 755034
Shell: 0
Level: 4
ID: 37613631
Name: chau9362
Password: 93623215
Shell: 0
Level: 2
ID: 37612102
Name: jay770229
Password: 30143014
Shell: 0
Level: 15
ID: 1993626
Name: DaNiGG
Password: 29655463
Shell: 0
Level: 14
ID: 12524474
Name: kennethst
Password: 831015
Shell: 0
Level: 1
ID: 31186393
Name: bryan336699
Password: 171717
Shell: 0
Level: 2
ID: 22033030
Name: E04_ORZ
Password: 22889393
Shell: 0
Level: 20
ID: 8499095

Nguồn : vn-hello.com
Support : DotA | WarcraftIII | Thủ thuật Internet | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn www.vndota.info khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2013. DotA Việt Nam - All Rights Reserved
Design by yeulmht.blogspot.com
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by vDotA